Tuần lễ du lịch làng nghề lụa Vạn Phúc diễn ra từ 8-17/11/2018
Với chủ đề “Vạn Phúc - sắc lụa nghìn năm”, Tuần lễ du lịch làng nghề lụa Vạn Phúc sẽ diễn ra tại Hà Đông (Hà Nội) từ 8-17/11/2018  
TIN NỔI BẬT