Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch tỉnh Bến Tre
Cập nhật: 23/01/2024
Bến Tre là tỉnh nằm cuối nguồn sông Cửu Long, được hợp thành bởi 3 dải cù lao (Bảo, Minh và An Hóa), có vị trí thuận lợi gần trung tâm TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ, có 65km đường bờ biển, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, sản vật phong phú, môi trường sinh thái trong lành, người dân hiền hòa, thân thiện, hiếu khách, vùng đất “địa linh - nhân kiệt” với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và nhiều danh nhân văn hóa nổi tiếng... Với những tiềm năng và lợi thế đó, thời gian qua, tỉnh đã tập trung phát triển du lịch (DL) và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre.  

Đoàn khách lữ hành quốc tế trải nghiệm đi tàu du lịch trên sông Bến Tre. Ảnh: Thanh Đồng

Doanh thu năm 2023 trên 2,7 ngàn tỷ đồng

Tỉnh đã tập trung phát triển một số loại hình DL chủ yếu như: DL sinh thái, sông nước miệt vườn; tham quan di tích lịch sử - văn hóa; DL cộng đồng, DL biển kết hợp với tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn; DL nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, DL nông nghiệp... Sản phẩm DL phong phú đã giúp tỉnh trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, thân thiện đối với du khách khi đến với quê hương Đồng Khởi.

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, ngành DL tỉnh nhà đã có bước phát triển năng động và sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống người dân địa phương. Chương trình hợp tác, liên kết phát triển DL giữa tỉnh với các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục phát huy hiệu quả; hoạt động quảng bá, xúc tiến DL được quan tâm đẩy mạnh. Trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia nhiều hoạt động liên kết xúc tiến, quảng bá DL trong và ngoài tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng và các tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)... Qua đó, đã góp phần truyền thông, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Bến Tre, sản phẩm dịch vụ DL tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tổ chức các đoàn làm việc với các doanh nghiệp (DN) DL tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường giao lưu gắn kết, chia sẻ, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các DN DL TP. Hồ Chí Minh với các đơn vị kinh doanh DL trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, các đơn vị kinh doanh DL cũng đã quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới cơ sở kinh doanh; chủ động hơn trong việc làm mới sản phẩm DL hiện có, từng bước hình thành các loại hình, sản phẩm DL, dịch vụ DL mang đặc thù vùng sông nước miệt vườn, tích cực tham gia các hoạt động liên kết, hợp tác, xúc tiến quảng bá DL trong và ngoài tỉnh. Từng bước đã xây dựng được hình ảnh con người và DL xứ Dừa thân thiện trong lòng du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển DL cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, kế hoạch phát triển DL nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18-5-2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển DL hiệu quả, bền vững, qua đó xác định các nhiệm vụ cụ thể phát triển DL tỉnh có trọng tâm, trọng điểm.

 Đến nay, tỉnh đã trở thành một trong những điểm đến thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước khi đến khu vực ĐBSCL. Cụ thể, năm 2023, tỉnh đã đón và phục vụ trên 2.210.046 lượt khách (tăng 72% so với cùng kỳ, vượt 52,3% so với kế hoạch). Tổng thu từ khách DL năm 2023 đạt 2.763 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ, vượt 67,8% kế hoạch.

Liên kết phát triển du lịch bền vững

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định đến năm 2025, DL tỉnh trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những điểm đến sinh thái và trải nghiệm văn hóa hàng đầu khu vực ĐBSCL đối với khách quốc tế, là điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu khu vực đối với khách trong nước. Đến năm 2030, DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Tỉnh trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao và thuộc nhóm dẫn đầu các địa phương trong khu vực, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về phát triển DL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về tầm quan trọng của phát triển DL trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Bến Tre, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động.

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển DL để thu hút đầu tư và tạo nhiều cơ hội cho người dân làm DL. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là kết nối, khai thác hệ thống cảng, bến thủy; mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối với các dự án quy hoạch phát triển DL. Năm 2024, sở sẽ tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển DL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, từ đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho DN và cộng đồng phát triển DL. Đồng thời, tiến hành xây dựng bộ tài nguyên DL tỉnh để đánh giá tiềm năng DL đặc trưng của tỉnh, hình thành, kết nối các tuyến điểm, dịch vụ DL và phát triển các sản phẩm DL, nâng cao chất lượng, tạo sự phong phú, đa dạng cho các chương trình DL phục vụ khách DL trong và ngoài nước.

Thực hiện tốt công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá hình ảnh DL tỉnh. Tăng cường mở rộng liên kết, hợp tác phát triển DL với các tỉnh, thành, đơn vị lữ hành, DN DL trong và ngoài nước để xây dựng sản phẩm, kết nối tuyến DL. Triển khai thực hiện thật tốt số hóa trong lĩnh vực DL. Đồng thời, khuyến khích các DN DL, cơ sở lưu trú tăng cường số hóa trong các hoạt động DL để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách.

Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về DL từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực lượng phục vụ ngành DL, chú trọng cả chuyên môn nghiệp vụ và trình độ tin học, ngoại ngữ nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách DL.

Khuyến khích các cơ sở DL quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có; tập trung đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ DL, chú trọng khai thác phát triển sản phẩm có giá trị từ cây dừa. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa phát triển DL thật tốt với phương châm “Cùng khai thác, cùng phục vụ và cùng phát triển” để tạo ấn tượng đẹp với du khách.   

Với sự quyết tâm cao của ngành văn hóa, thể thao và DL, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm đầu tư, chủ động, sáng tạo của cộng đồng DN DL và sự tích cực hưởng ứng của nhân dân sẽ góp phần đưa DL tỉnh nhà phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 23/01/2024