Đắk Lắk tập huấn về phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Cập nhật: 11/10/2023
Từ ngày 11 – 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình tập huấn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. 

Giảng viên giới thiệu về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch, bảo tàng trên địa bàn tỉnh…

Nội dung tập huấn gồm: tổng quan về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk; các mô hình, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; phương pháp giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa dựa trên giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; marketing du lịch văn hóa gắn với giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số…

Các học viên và Ban tổ chức tại chương trình tập huấn.

Qua lớp tập huấn, học viên có thể vận dụng trong thực tiễn công tác, góp phần khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mai Sao

Báo Đắk Lắk - baodaklak.vn - Đăng ngày 11/10/2023