Phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cập nhật: 15/03/2022
(TITC) - Sáng 14/3, tại Khu di tích quốc gia Kim Liên (Nghệ An), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL. Ảnh: Trần Huấn

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt.   Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 6 tỉnh Bắc miền Trung; lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở VHTT các địa phương; các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Nghệ An...

Trước khi bước vào buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu đoàn đại biểu vào dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Kim Liên, Nam Đàn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhìn lại năm 2021, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều chương trình văn hóa, thể thao phải hoãn, hủy, hoạt động du lịch "gần như đóng băng", đời sống của nhiều viên chức, người lao động ngành văn hoá, thể thao, du lịch gặp nhiều khó khăn. Song với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tập trung triển khai chủ đề công tác năm 2021 "Năm xây dựng thể chế, chính sách", tạo nền tảng cho quá trình đổi mới tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa" theo tinh thần "kiến tạo" thông qua các công cụ pháp luật.

"Công tác phối hợp với các Ban, bộ, ngành Trung ương, với các địa phương được chú trọng hơn, triển khai thực hiện một cách thực chất. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của toàn dân tộc bước đầu tiếp tục được phát huy, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ được nhân rộng, nhân lên từ "sức mạnh mềm" của văn hóa. Các hoạt động thể thao, du lịch nội địa, thí điểm mở lại thị trường khách quốc tế từng bước được khôi phục, phát triển phù hợp với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Việc triển khai chủ đề năm công tác 2022: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Ngành, bởi lẽ, muốn xây dựng, phát triển văn hóa, trước hết phải có những con người văn hóa, đồng thời, sự hoàn thiện con người cần và chỉ có thể thực hiện được trong văn hóa và bằng văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; sự chủ động, nỗ lực của ngành Văn hóa, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phát triển văn hóa ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người Việt Nam, từng bước trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển và hội nhập quốc tế. Chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa từng bước được nâng cao; nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được kế thừa, phát huy. Việc đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu được chú trọng. Các giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái được phát huy cao độ, nhất là những thời điểm đất nước khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Nhiều tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được lan tỏa trong đời sống xã hội… Tất cả những thành quả ấy đã góp phần tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. Ảnh: Trần Huấn

Đồng chí Võ Văn Thưởng đồng tình với việc xác định chủ đề và nội dung "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ" của ngành VHTTDL trong năm 2022, thể hiện quyết tâm của Ngành trong chỉ đạo thực hiện, tạo sự đột phá, chuyển biến thực chất hơn việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cấp cơ sở, tạp tiền đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong xã hội. 

Đồng thời, đồng chí cũng gợi mở một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt lên ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; Đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, nếp sống, lối sống cho mỗi người; Gắn các hoạt động văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thông mới, đô thị văn mình; Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa thành hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành; Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân; Tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết và nỗ lực của toàn ngành thì nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 sẽ đạt được thành công.

Các đại biểu bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022. Ảnh: Trần Huấn

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Bộ VHTTDL. Sau đó các đại biểu đã đến thăm mô hình nhà văn hoá và tặng quà tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Trung tâm Thông tin du lịch