Thay đổi thời gian tổ chức các hoạt động Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh và Chương trình Carnaval Hạ Long 2020
Cập nhật: 07/04/2020
Thay đổi thời gian tổ chức các hoạt động Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh và Chương trình Carnaval Hạ Long 2020.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 2171/UBND-DL2 ngày 6/4/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức các hoạt động Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh và Chương trình Carnaval Hạ Long 2020.

Cụ thể, UBND tỉnh nhận được Thông báo số 1719-TB/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 23/3/2020, trong đó có nội dung về đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Văn bản số 124-CV/BCSĐ ngày 18/3/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long và Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 vào dịp Quốc khánh 2/9/2020 (nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt).

Đồng ý với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hạ Long, Sở Y tế, Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long và Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 vào dịp Quốc khánh 2/9/2020.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: vtc.vn

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập đoàn FLC và các Tập đoàn, đơn vị tiếp tục chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức các hoạt động của Chương trình Carnaval Hạ Long và Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2020 vào dịp Quốc khánh 2/9/2020 như nội dung công việc được UBND tỉnh chỉ đạo tại văn bản số 193/UBND-DL2 ngày 13/1/2020.

Hằng Đinh (T/h)

toquoc.vn