Cô Tô - Quảng Ninh đón 260.000 khách du lịch trong 9 tháng
Cập nhật: 29/09/2017
Trong 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cô Tô phát triển ổn định và đạt những kết quả khả quan.

9 tháng đầu năm Cô Tô đón trên 260.000 lượt khách tới tham quan, du lịch

Giá trị tăng thêm 9 tháng đầu năm trên địa bàn tăng 16,3% so với cùng kỳ, trong đó nhóm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 11,2%. Tổng sản lượng khai thác hải sản 9 tháng ước đạt 3.900 tấn = 97,5% so với cùng kỳ năm 2016; nhóm ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch tăng 18,5%; các cấp các ngành có nhiều quan tâm chăm lo đời sống nhân dân nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt nhiều kết quả tích cực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch diễn ra sôi động. 9 tháng đầu năm Cô Tô đón trên 260.000 lượt khách. Doanh thu từ các hoạt động du lịch dịch vụ đạt trên 260 tỷ đồng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Doanh thu từ các hoạt động du lịch dịch vụ đạt trên 260 tỷ đồng

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017, huyện Cô Tô tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; triển khai mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, vườn nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã; nâng cao chất lượng quản lý về đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; tăng cường quản lý về giá cả, thị trường và các hành vi buôn lậu, trốn thuế; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong đó tập trung vào phát triển và cải thiện môi trường du lịch; tiếp tục đổi mới chất lượng giáo dục; phát huy tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính và củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Thu Báu

qtv.vn
Từ khóa:
Cô Tô,