Hà Giang: Tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú và di tích Phố cổ Đồng Văn
Cập nhật: 01/08/2017
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Công văn số 2968/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang về việc tu bổ, tôn tạo di tích Cột cờ Lũng Cú và di tích Phố cổ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Cột cờ Lũng Cú

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang báo cáo UBND tỉnh Hà Giang cho phép Sở phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây kè chắn đất, bảo vệ ổn định khu vực di tích; đồng thời có phương án trồng cây xanh, làm vườn hoa… để tôn tạo cảnh quan di tích.

Ngoài ra, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang cần phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát hiện trạng, nghiên cứu lựa chọn vị trí và quy mô xây dựng phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ khách tham quan, đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Đối với Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Phố cổ Đồng Văn, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang tiến hành bảo tồn, tu bổ di tích theo quy định của pháp luật và tuân thủ hồ sơ dự án, thiết kế đã được thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt.

Phố cổ Đồng Văn

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL cần hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định trong trường hợp có phát sinh, điều chỉnh so với hồ sơ đã được thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang nghiên cứu, thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 10/8/2017./.

cinet.vn