Nghệ An đón gần 2,5 triệu lượt khách du lịch trong 8 tháng
Cập nhật: 26/08/2016
Trong tháng 8 năm 2016, lượng khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 280.000 lượt, bằng 82,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch đạt 276.700 triệu đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 184.500 triệu đồng, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2015.
Khách du lịch đến biển Cửa Lò (Nghệ An)

Trong thời gian từ ngày 01 – 10/8/2016, trên địa bàn thành phố Vinh đã diễn ra Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2016. Sự kiện này đã thu hút hơn 10.000 vận động viên và các đại biểu đến Nghệ An. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố Vinh có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, nhờ các chính sách kích cầu được ngành du lịch tỉnh phối hợp với các địa phương triển khai, đã thu hút lượng khách đến với một du lịch trên địa bàn tỉnh như: Pù Mát (Con Cuông), Khu DTLS Truông Bồn (Đô Lương), Khu sinh thái Mường Thanh Safari (Diễn Châu)... tăng gấp nhiều lần (tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2015).

Riêng lượng khách và doanh thu du lịch tại Cửa Lò và các vùng ven biển khác vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cộng 8 tháng đầu năm 2016, khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 2.493.000 lượt, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khách quốc tế ước đạt 47.000 lượt bằng 101% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.132.000 triệu đồng, trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.791.000 triệu đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, tăng trưởng du lịch Nghệ An đã có dấu hiệu phục hồi, sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm (do sự sụt giảm của lượng khách du lịch Cửa Lò). Cụ thể, tổng thu từ khách du lịch tăng 1.916.000 triệu đồng (tháng 6/2016) lên 2.949.000 triệu đồng (tháng 7/2016), tháng 8/2016 đạt 3.132.000 triệu đồng.

Tổng thu từ khách du lịch so với cùng kỳ năm 2015 cũng tăng lên (từ 82% trong tháng 6 lên 84% trong tháng 8).

Báo Nghệ An