Phú Quốc bổ sung tuyến cáp treo và một số khu nghỉ dưỡng
Cập nhật: 01/07/2015
Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2030. 
 

Quy hoạch chuyển khu du lịch, dịch vụ giải trí tổng hợp có Casino khu đất Bãi Đá Chồng, xã Bãi Thơm sang khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu; bổ sung tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra Hòn Thơm, xã Bãi Thơm; bổ sung khu giải trí phức hợp sân golf quy mô 2.090ha khu đồng Cây Sao phía bắc Cửa Cạn; bổ sung khu du lịch nghỉ dưỡng phía bắc Vũng Bầu 142ha trên cơ sở chuyển đổi chức năng từ đất nông nghiệp; điều chỉnh chức năng sân golf, quy mô 102ha tại khu du lịch sinh thái Cửa Cạn thành đất du lịch sinh thái. 

Theo Ban Quản lý Đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc, trong sáu tháng đầu năm 2015 đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án, với diện tích hơn 41ha; thu hồi chủ trương đầu tư 4 dự án, diện tích 274ha.

Dự án còn hiệu lực trên đảo hiện nay là 203 dự án, với tổng diện tích 7.914ha; cấp mới 24 giấy chứng nhận đầu tư; trong đó có một dự án FDI, tổng vốn hơn 8.226 tỷ đồng. 

Đến nay, có 22 dự án đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 1.286ha, tổng vốn đầu tư hơn 25.811 tỷ đồng, 14 dự án đang triển khai xây dựng, vốn đầu tư 11.383 tỷ đồng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. 

Ban Quản lý Đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc cho biết sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch để làm cơ sở cho triển khai các dự án đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Phú Quốc nhằm thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm và năng lực đầu tư để đẩy nhanh phát triển; đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư và chuẩn bị dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Bên cạnh đó, kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, không thực hiện đúng cam kết, chậm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc ký quỹ đảm bảo đầu tư đối với các dự án được chấp thuận chủ trương mới trên địa bàn huyện Phú Quốc theo đúng quy định nhằm khắc phục tình trạng dự án kéo dài qua nhiều năm, nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. 

Giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, công tác giao đất, cho thuê đất triển khai dự án. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch, thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ” tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Vietnam+