Chính thức thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 08/10/2014
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-Ủy ban Nhân dân thành lập Sở Du lịch thành phố trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/10.
 

Theo quyết định này, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch. 

Sở có tên giao dịch, đối ngoại là “DEPARTMENT OF TOURISM OF HO CHI MINH CITY”; trụ sở đặt tại số 140 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.

Sở có nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý Nhà nước ở lĩnh vực du lịch như đảm đương việc tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; thẩm định, tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, tiêu chuẩn tối thiểu….

Sở cũng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận và phân cấp quản lý, khai thác, sử dụng các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và các tài nguyên du lịch trên địa bàn thành phố; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các quận, huyện nghiên cứu các mô hình, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự cho khách du lịch, bảo đảm trật tự trị an cho cộng đồng dân cư, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chủ trương thực hiện...

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thành hai sở riêng biệt. 

Trước đây, thành phố Hồ Chí Minh đã từng có Sở Du lịch (thành lập vào tháng 8/1993), sau đó sáp nhập vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 6/2008. Tuy nhiên, khi sáp nhập, nhiều bộ phận của Sở Du lịch cũ được lồng ghép với cơ quan quản lý mới, cán bộ chuyên trách giảm nên hạn chế trong công tác quản lý cũng như quy hoạch phát triển ngành và xây dựng phát triển sản phẩm.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, mỗi năm đóng góp khoảng 60% lượng khách quốc tế và 47% doanh thu cho ngành du lịch cả nước, đóng góp 11% GDP của thành phố.

Vietnam+