Khai thác giá trị không gian Hội Gióng để phát triển du lịch
Cập nhật: 26/06/2014
Ngày 23/6/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "Đề án phát huy giá trị không gian lễ hội Gióng tại huyện Gia Lâm và Sóc Sơn" nhằm nâng cao nhận thức của những người quản lý và cộng đồng; bảo tồn và phát huy giá trị không gian lễ hội Gióng nhằm phát triển du lịch, quảng bá di sản tới bạn bè trong và ngoài nước.
 

Cùng với việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cơ quan liên quan cũng khuyến khích cộng đồng tham gia khai thác giá trị không gian lễ hội Gióng vừa để giữ gìn di sản đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và kinh tế chính gia đình mình. Đặc biệt, hội thảo cũng đề cập đến trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch như: hệ thống đường xá, bãi đỗ xe, dịch vụ du lịch, bảo tàng cộng đồng, không gian văn hóa làng xã… nhằm tạo môi trường du lịch đồng bộ phục vụ khách tham quan. Hội thảo cũng bàn thảo vấn đề kết nối với các sản phẩm du lịch khác trong vùng, hoàn thiện mô hình làm du lịch di sản trong đó có sự tham gia và hưởng lợi giữa đơn vị làm lữ hành chuyên nghiệp với cộng đồng trên cơ sở tôn trọng di sản, cung cấp dịch vụ tốt cho khách tham quan.

Các đại biểu tham gia hội thảo cho rằng, đề án đặt mục tiêu chung nghiên cứu tổng thể thực trạng không gian hội Gióng, nhận diện, hệ thống lại cơ bản giá trị không gian hội Gióng. Những kết quả đó sẽ làm sáng tỏ các tiềm năng du lịch, tạo tiền đề cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của chính quyền và cộng đồng, đặc biệt là những người làm công tác du lịch về giá trị di sản, cách thức nhận diện và bảo vệ di sản trong đời sống đương đại.

Đề án phát huy giá trị không gian lễ hội Gióng nhằm phát triển du lịch nhưng cũng tính đến vấn đề bảo tồn các giá trị truyền thống, không làm phá vỡ không gian văn hóa để du khách có thể hưởng thụ được các giá trị văn hóa đã được thế giới vinh danh.

Hội Gióng là một lễ hội đặc sắc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tại huyện Gia Lâm và Sóc Sơn, những nơi diễn ra hội Gióng cũng hội đủ điều kiện phát triển du lịch như: cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, dịch vụ du lịch đầy đủ, có thể kết nối với các địa danh du lịch khác. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc khai thác giá trị không gian lễ hội Gióng để phát triển du lịch đang bị bỏ ngỏ.

VTR