Hải Dương truyền dạy hát Ca trù cửa đình
Cập nhật: 28/11/2013
Lớp truyền dạy hát Ca trù cửa đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp với Viện âm nhạc (Bộ VHTTDL) tổ chức vừa kết thúc.

Lớp truyền dạy hát Ca trù cửa đình diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 25/11/2013 với sự tham gia của hơn 20 học viên gồm 5 kép đàn, 5 ca nương, 5 trống chầu và 5 người múa là các nghệ nhân thuộc các CLB ca trù như: Cẩm Giàng, Nam Sách, Tứ Kỳ, phường Ngọc Châu - TP Hải Dương, Trung tâm văn hoá tỉnh và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 6 tuần, các học viên đã được Nghệ nhân Ca trù Nguyễn Phú Đẹ và một số giáo viên của Viện âm nhạc Việt Nam truyền dạy trực tiếp các kỹ năng, đàn, hát, trống chầu và múa của hình thức diễn xướng hát Ca trù cửa đình, một trong những thể cách cổ, rất đặc biệt và rất khó khi diễn xướng, nhưng vẫn được bảo tồn tại Hải Dương... Đây là lớp học đầu tiên được Viện âm nhạc trực tiếp xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức quản lý.
 
Lớp học là một nội dung trong chương trình hành động của UBND tỉnh Hải Dương về bảo vệ di sản hát Ca trù giai đoạn 2010 -  2020. Khai thác nguồn tri thức về nghệ thuật hát ca trù, đặc biệt là lối hát cửa đình từ các nghệ nhân lão thành. Hỗ trợ cộng đồng truyền dạy và đào tạo những hạt nhân có năng khiếu nhằm từng bước phổ biến lối hát ca trù cửa đình tại Hải Dương.
CINET