Bộ Giao thông vận tải đề xuất mở thêm tuyến vận tải ra đảo Lý Sơn và Côn Đảo
Bộ GTVT dự kiến bổ sung tuyến Tân Hiệp – Lý Sơn và Trà Vinh – Côn Đảo vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.
TIN NỔI BẬT