Quảng Nam: Địa phương đầu tiên triển khai kế hoạch hỗ trợ Bài chòi
Là tỉnh đầu tiên có nghị quyết tạo cơ chế hỗ trợ, phát triển di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nghệ thuật Bài chòi, Quảng Nam đã có những kế hoạch cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng việc truyền dạy di sản này trong trường học, tạo động lực để bảo tồn, lan tỏa niềm tự hào về giá trị di sản bài chòi trong đời sống cộng đồng.
Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Quảng bá Du lịch Lai Châu lần thứ nhất
Sáng ngày 16/3, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp Tổ Công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu…
TIN NỔI BẬT