Phát triển áo dài như một sản phẩm công nghiệp văn hóa
Áo dài là loại hình trang phục tiêu biểu, là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Nhìn với tư cách là sản phẩm của công nghiệp văn hóa, áo dài có nhiều khả năng phát triển xa hơn từ truyền thống.
TIN NỔI BẬT