Ngọt thanh lẩu cá nấu bần
Cây bần soi bóng ghe nghèo Qua sông gặp gió em chèo cùng anh.  
TIN NỔI BẬT