Chuẩn bị tổ chức Hội thảo mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
(TITC) – Theo kế hoạch, ngày 24/10/2020 tại Bình Thuận, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức hội thảo mô hình quản lý khu du lịch quốc gia (KDLQG).
TIN NỔI BẬT