Số hóa các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội
Sử dụng công nghệ hình ảnh 360° kết hợp video clip, âm thanh, hình ảnh, chỉ cần thao tác quét mã QR, du khách sẽ có được thông tin đầy đủ, chi tiết về nhiều di tích lịch sử của Thủ đô. Đây là công trình “Số hóa các di tích” đang được các cơ sở Đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện rộng rãi, đạt hiệu quả trong thực tiễn.
TIN NỔI BẬT