Tuyên Quang: Sẵn sàng cho lễ hội hoa lê Hồng Thái
Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang dự kiến tổ chức Lễ hội Hoa Lê Hồng Thái từ ngày 05/03 đến ngày 15/03.
TIN NỔI BẬT