Hà Nội đẩy mạnh khai thác các tuyến du lịch đường thủy
Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2024, ngành Du lịch Thủ đô chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với du lịch, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn dựa trên các lợi thế có sẵn của từng địa phương.
TIN NỔI BẬT