Tổ chức Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam – 2021
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1428/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam – 2021.
TIN NỔI BẬT