Khảo sát các địa điểm tổ chức Chương trình ''Tết Huế''
Hoạt động trên vừa được Thành uỷ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế triển khai nhằm chọn địa điểm tổ chức chương trình "Tết Huế" năm 2023.
TIN NỔI BẬT