Vietnam Airlines lập công ty cổ phần bay
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông báo lập hãng bay trên cơ sở sắp xếp lại Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO). Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được chọn là cổ đông sáng lập. Nhà băng này sẽ hỗ trợ tài chính, đảm bảo việc thực hiện tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của VASCO.
TIN NỔI BẬT