Từ ngày 1/4, du khách đến thành phố Manchester sẽ bị thu “phí du khách”
Thuế du lịch - được gọi là "phí du khách thành phố" - nhằm mục đích tăng hàng triệu bảng Anh, sau đó sẽ được chi cho việc "cải thiện trải nghiệm của du khách"
TIN NỔI BẬT