Quảng Ninh: Hợp tác phát triển nhân lực ngành du lịch, khách sạn đạt chuẩn quốc tế
Ngày 11-11, Trường Đại học Tài chính – Marketing (Bộ Tài chính) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Imperial về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, khách sạn đạt chuẩn quốc tế.
TIN NỔI BẬT