Ninh Hòa (Khánh Hòa): Tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân xã Ninh Vân
UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức tập huấn về nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho 36 học viên là cá nhân, hộ gia đình, người dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân.
TIN NỔI BẬT