Sớm mai ở Pakse - Lào
Sớm mai ở Pakse - Lào   (26/06/2023)
Có dịp đến với thành phố Pakse, thủ phủ của tỉnh Champasak ở phía nam Lào, tôi không bỏ qua cơ hội nhờ người chủ homestay giúp chuẩn bị để sớm hôm sau tham gia một nghi lễ tôn giáo linh thiêng đã tồn tại qua nhiều thế kỷ: dâng lễ vật cho các nhà sư đi khất thực.
TIN NỔI BẬT