Đề xuất 2 dự án du lịch tại thành phố Quảng Ngãi
Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho phép​ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nghiên cứu, khảo sát, đề xuất 02 dự án đầu tư: Khu du lịch Đảo chìm Hòn Bàn Than và Khu Công viên Trung tâm kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Quảng Ngãi.
Quy hoạch tỷ lệ 1/500 đảo du lịch Hòn Bàn Than (Quảng Ngãi)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đảo du lịch Hòn Bàn Than, với diện tích 3,938ha (bao gồm…
TIN NỔI BẬT