Họp báo giới thiệu “Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”
(TITC) - Ngày 18/3/2015, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu “Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” và Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
TIN NỔI BẬT