Âm vang tre nứa trong ngày hội Tre thế giới
Trung tuần tháng 9 vừa qua, Tổ chức Tre thế giới đã chọn Làng tre Phú An - Bình Dương để tổ chức Hội thảo Tre thế giới lần thứ 4 năm 2022 (World Bamboo Work Shop).
TIN NỔI BẬT