Cấp 210 giấy phép cho lái xe, phục vụ viên trên xe du lịch đạt chuẩn
Cập nhật: 22/05/2013
Thông tin từ Sở VHTTDL Quảng Ninh, để đưa phương tiện đạt chuẩn phục vụ khách du lịch vào hoạt động hiệu quả, đến nay đơn vị đã tổ chức đào tạo và cấp giấy phép cho 210 lái xe, phục vụ viên ở các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Để đạt đủ các tiêu chuẩn phục vụ trên xe du lịch đạt chuẩn theo quy định của Bộ GTVT và Bộ VHTTDL, các học viên phải được đào tạo và đáp ứng được các quy chuẩn về ngoại ngữ, lễ tân, ứng xử, kiến thức về sơ cấp cứu, kiến thức chung về du lịch Quảng Ninh…

Ngoài việc cấp biển xe du lịch đạt chuẩn, thời gian qua Sở VHTTDL tỉnh đã liên tục mở các lớp đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp du lịch, cấp giấy chứng nhận cho học viên là lái xe, phục vụ viên trên xe.

Được biết, trong năm 2013, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo, cấp biển cho xe du lịch đạt chuẩn theo chương trình và nhu cầu của các doanh nghiệp du lịch.

Báo Quảng Ninh