Mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Cập nhật: 14/05/2013
Ngày 9/5/2013, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 442/TCDL-LH gửi Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi về việc mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Theo đó, Tổng cục Du lịch cho phép Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Trung tâm Thông tin Du lịch