Thành lập Trung tâm Phát triển dịch vụ di tích Huế
Cập nhật: 13/05/2013
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định thành lập Trung tâm Phát triển dịch vụ di tích Huế (trực thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế).

Theo đó, trung tâm này là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí để hoạt động thường xuyên và có tư cách pháp nhân riêng. Trụ sở làm việc của Trung tâm đóng tại số 46 đường Đinh Công Tráng, thành phố Huế.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm là khai thác có hiệu quả các hoạt động dịch vụ ở các điểm di tích Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt qua Đề án Phát triển dịch vụ di tích Cố đô Huế đến năm 2020; đồng thời chủ động trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và kêu gọi đầu tư để thực hiện Đề án trên đúng tiến độ. Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2020, cơ cấu nguồn thu dịch vụ đạt tỷ trọng 30% so với nguồn thu bán vé tham quan trong hệ thống di tích Cố đô Huế.

Báo Văn hóa