4 nước tham gia đua ghe Ngo tại Sóc Trăng
Cập nhật: 10/05/2013
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng lần thứ 1 năm 2013.

Festival đua ghe Ngo sẽ có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, như: Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề: “Trăng và hồn lúa”; lễ Oóc om bóc; vườn tượng văn hóa Khmer “Vườn cổ tích Khmer”; triển lãm ảnh Sóc Trăng xưa “Ký ức Sóc Trăng”; lễ hội ẩm thực ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa “Món ngon Sóc Trăng”, trò chơi dân gian ngày hội; hội diễn nghệ thuật quần chúng Khmer; nhạc hội sông trăng; hội đèn nước (Lôi Pro típ)…

Ngoài ra, trong dịp này còn có hội chợ triển lãm thương mại Sóc Trăng; diễn đàn khoa học liên kết phát triển du lịch “Tài nguyên thiên nhiên và nhân văn Sóc Trăng trong liên kết phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Festival đua ghe Ngo được UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng, trực tiếp phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, vừa gắn liền với việc thực hiện mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, góp phần xây dựng văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong Festival đợt này dự kiến sẽ mời 4 nước trong khu vực là Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanma tham gia thi đua ghe Ngo cùng đội Việt Nam.

Báo Tổ quốc