Đông Hòa phấn đấu trở thành những điểm nhấn du lịch trọng điểm của tỉnh
Cập nhật: 10/05/2013
UBND huyện Đông Hòa vừa có kế hoạch phát triển du lịch huyện giai đoạn 2013-2015 với mục tiêu đưa Đông Hòa trở thành một trong những điểm nhấn du lịch trọng điểm của tỉnh.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu trên, Đông Hòa sẽ tập trung xây dựng các dự án quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên đề làm cơ sở kêu gọi vốn đầu tư phát triển du lịch; xây dựng các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch; đầu tư khai thác các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, du lịch văn hóa ẩm thực, tâm linh, làng nghề… Bên cạnh đó, để tiến tới xây dựng các tuyến du lịch theo chuyên đề biển, đảo tại các điểm di tích trên địa bàn, huyện cũng sẽ chú trọng nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như di tích Tàu Không số, Núi Đá Bia…), xây dựng khu resort ven biển; xây dựng các tuyến du lịch đường thủy như tuyến du lịch trên Vũng Rô - Hòn Nưa - Bãi Môn - Mũi Điện; tuyến du lịch trên sông Bàn Thạch gắn với các hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian…

Báo Phú Yên
Từ khóa:
Đông Hòa, Phú Yên,