Quảng Nam mở rộng biên độ không gian du lịch
Cập nhật: 09/05/2013
Theo đó, Quảng Nam sẽ tái khởi động tour du lịch suối nước nóng Phú Ninh, du lịch đường mòn Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đang xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch và mở rộng không gian du lịch để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo đó, ngoài việc mở rộng biên độ phát triển du lịch tại các huyện Duy Xuyên, Núi Thành và thành phố Hội An, các làng nghề truyền thống ở khu vực đồng bằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cũng mở cửa làng du lịch văn hóa miền núi; tái khởi động tour du lịch suối nước nóng Phú Ninh; du lịch đường mòn Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Ngoài du lịch về văn hóa Mỹ Sơn và Hội An, chúng tôi đang tập trung khai thác thế mạnh về du lịch ven biển, sinh thái. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, chúng tôi hướng đến du lịch cộng đồng để người dân cùng làm du lịch và các làng quê, làng nghề, các di tích lịch sử cũng trở thành điểm đến nằm trong các tour, tuyến đến Quảng Nam để tạo ra sự phong phú, đa dạng”.

VOV