Triển lãm ảnh về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Cập nhật: 04/04/2013
Triển lãm ảnh “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức từ ngày 3-10/4 tại Trung tâm triển lãm và xúc tiến du lịch Thanh Hóa.

Triển lãm nhằm mục đích cung cấp các thông tin cần thiết cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh hiểu về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cũng như quan điểm mục tiêu của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, khai thác tiềm năng biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với hơn 300 tư liệu ảnh, hiện vật tiêu biểu được trưng bày, triển lãm đã giới thiệu khái quát và khẳng định chủ quyền toàn vẹn biển, đảo Việt Nam; ca ngợi những tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân, những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài ra, nhiều bức ảnh còn khai thác đậm nét về những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của xứ Thanh, về những con người đang ngày đêm làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa công chiếu miễn phí các phim tài liệu về biển, đảo Việt Nam. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn công diễn chương trình “Hát về biển đảo quê hương”.

Vietnam+