TP. HCM có 120 cơ sở dịch vụ về du lịch đạt chuẩn
Cập nhật: 04/04/2013
Sau 5 năm triển khai Chương trình Dịch vụ Du lịch đạt chuẩn - một trong các nội dung về xây dựng sản phẩm du lịch của thành phố có lợi thế cạnh tranh, nhằm kích cầu và tăng doanh thu cho ngành du lịch, đến nay, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có 120 cơ sở mua sắm và ăn uống được cấp biển hiệu “Dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch”.

Trong số này có 63 cơ sở mua sắm, 57 cơ sở ăn uống.

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch thành phố đang tập trung thực hiện các giải pháp quảng bá thông qua phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng webisite riêng của chương trình. Đồng thời, thành phố vận động thành lập Hội các điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch và Hội các cơ sở ăn uống đạt chuẩn du lịch.

Bên cạnh đó các đơn vị chức năng nghiên cứu và khảo sát thị hiếu của du khách nước ngoài nhằm định hướng các dịch vụ phục vụ du lịch và phối hợp với Hiệp hội Du lịch, Hội lữ hành vận động các doanh nghiệp lữ hành đưa các điểm mua sắm và ăn uống đạt chuẩn du lịch vào chương trình tour.

Vietnam+