Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2013
Cập nhật: 29/01/2013
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Trong năm 2012, hoạt động lễ hội văn hóa được các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, kịp thời, từ đó công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong toàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác nghệ thuật biểu diễn và công tác điện ảnh được thực hiện tốt. Trong năm, đã tổ chức được 1.403 buổi chiếu phim video, 200 buổi chiếu phim nhựa phục vụ đồng bào vùng cao; tổ chức 79 buổi chiếu phim lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm cho hơn 7.000 lượt người xem.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phát triển, chất lượng phong trào được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện kịp thời, chặt chẽ; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Luật phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các hội nghị nói chuyện chuyên đề hay tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở và tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình, qua băng rôn, khẩu hiệu.

Về lĩnh vực du lịch, công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả. Việc liên kết với các địa phương trong khu vực để hình thành các khu, tuyến điểm du lịch được quan tâm và thực hiện đồng bộ, đặc biệt với việc đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể và thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III đã tạo cơ hội mới để tỉnh phát triển du lịch. Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục tăng trưởng. Năm 2012, Bắc Kạn đã đón khoảng 230.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách nội địa đạt 218.770 lượt, khách quốc tế đạt 11.230 lượt. Doanh thu ước đạt 161 tỷ đồng, công suất sử dụng buồng, phòng ước đạt 53%.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013, gồm: Tăng cường thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu; tiếp tục phát triển các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh; mở rộng giao lưu và hợp tác về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các tỉnh, khu vực và toàn quốc; cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân; ngăn chặn nguy cơ xuống cấp của các di tích và khắc phục sự mai một của các di sản văn hóa; tăng cường công tác thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2020.

Báo Bắc Kạn