Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng khá trong 8 tháng đầu năm 2012
Cập nhật: 06/09/2012
Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa, tháng 8/2012, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh phục vụ khoảng 209.500 lượt khách, trong đó có khoảng 41.600 lượt khách quốc tế; số ngày khách lưu trú bình quân 2,2 ngày/khách; công suất sử dụng phòng đạt 67,67%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 240 tỷ đồng.

Như vậy trong cả 8 tháng đầu năm 2012, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 1.550.000 lượt khách, trong đó có hơn 342.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt hơn 1.730 tỷ đồng. Các chỉ tiêu đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Báo Khánh Hòa