Khách du lịch đến Quảng Ninh tăng trưởng khá
Cập nhật: 05/09/2012
Theo báo cáo của Sở VHTTDL Quảng Ninh, trong tháng 8/2012, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 464.000 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó khách quốc tế đạt 181.300 lượt.

Các đối tượng khách lưu trú, khách lữ hành đều tăng từ 13% đến 15% so với cùng kỳ năm 2011, đặc biệt khách thăm di tích văn hoá, lịch sử đạt 7.500 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Như vậy, tính cả 8 tháng đầu của năm 2012, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước khoảng trên 5,1 triệu lượt khách, đạt 74,1% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt; khách lưu trú đạt 2,2 triệu lượt.

Tổng doanh thu du lịch trong 8 tháng năm 2012 ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, đạt 71,1% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo Quảng Ninh