Hoàn thiện hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An trước 15/9
Cập nhật: 26/07/2012
Ông Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh quyết tâm hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thế giới cho Quần thể danh thắng Tràng An gửi Cục di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15/9 và trình UNESCO trước ngày 30/9/2012.

Ngày 24/7, UBND tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia tổ chức hội thảo xác định những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An.

 

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh và các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu văn hóa, lịch sử trong nước và quốc tế.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia báo cáo, trình bày về các vấn đề như: kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ khu Quần thể danh thắng Tràng An và đề xuất lựa chọn tiêu chí văn hóa về giá trị nổi bật toàn cầu của Tràng An; nội dung Khảo cổ học tiền sử Quần thể danh thắng Tràng An trong bối cảnh Đông Nam Á và Đông Á; kết quả khảo sát địa chất, địa mạo khu Di sản Tràng An -  Những giá trị nổi bật về tự nhiên địa mạo khu vực Di sản Tràng An (tiêu chí 7 và 8); sự tương tác giữa môi trường và văn hóa thời tiền sử ở khu Quần thể danh thắng Tràng An…

 

Đồng thời, các đại biểu cũng đã phát biểu về những nghiên cứu khoa học, quá trình làm hồ sơ di sản của Ninh Bình và dự thảo đề xuất tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu của Hồ sơ đề cử di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

 

Sau khi nghe ý kiến tham luận tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Bình đã ghi nhận những kết quả mà các nhà khoa học đã nghiên cứu trong thời gian qua và đánh giá cao vai trò của các thành viên trong việc xúc tiến chuẩn bị hồ sơ di sản Quần thể danh thắng Tràng An.

 

Tuy nhiên, ông Trần Hữu Bình cũng cho biết, trong quá trình xây dựng hồ sơ, một số chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã có đề xuất nên lựa chọn và bổ sung vào bộ hồ sơ giá trị về văn hóa theo tiêu chí 5 hoặc tiêu chí 3 hoặc cả hai tiêu chí này. Bởi lẽ, theo các nhà khoa học, hiện trên thế giới đã có 27 khu di sản núi đá vôi có những giá trị nổi bật toàn cầu, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, và hiện có nhiều khu di sản núi đá vôi khác từ khắp các châu lục đang được xây dựng hồ sơ đề cử là di sản thiên nhiên thế giới. Do đó, việc xây dựng hồ sơ theo tiêu chí 7 (về giá trị thẩm mỹ, cảnh quan) và tiêu chí 8 (về giá trị địa chất, địa mạo) sẽ có thể gặp khó khăn hơn trong việc thuyết phục Ủy ban Di sản thế giới công nhận giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An.

 

Hơn nữa, theo các nhà khoa học, trên cơ sở những khám phá, phát hiện của trường Đại học Cambridge từ nhiều năm qua và kết quả khai quật khảo cổ học mới tại quần thể danh thắng Tràng An, đã xuất hiện những giá trị có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa.

Do vậy, trên cơ sở các nghiên cứu khoa học và ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, tỉnh sẽ chọn xây dựng hồ sơ di sản Quần thể danh thắng Tràng An theo tiêu chí hỗn hợp là tiêu chí 7, 8 và 5, có tham vấn tiêu chí 3. Trong đó, sẽ tập trung vào vấn đề cụ thể là việc con người Tràng An cổ đã làm thế nào để thích ứng với điều kiện tự nhiên - đây là điều mà thế giới đang rất quan tâm.

 

Để hoàn thành theo đúng kế hoạch, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ cần hoàn thiện ngay bộ phim, ảnh về Quần thể danh thắng Tràng An; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quản lý di sản; khoanh vùng bảo vệ (trong quá trình khoanh vùng bảo vệ sẽ ảnh hưởng đến đời sống dân cư, doanh nghiệp, do đó cần có lộ trình và giải pháp phù hợp để đảm bảo tính nguyên vẹn của di sản cũng như quyền lợi của các bên liên quan); các nhà khoa học cần tiếp thu ngay ý kiến của các chuyên gia để làm rõ hơn những nội dung đã nghiên cứu./.

Báo Tổ Quốc