Đề nghị xếp hạng đặc biệt di tích Kinh Dương Vương
Cập nhật: 19/07/2012
Ngày 18/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét nâng cấp xếp hạng lăng và đền thờ Kinh Dương Vương từ di tích lịch sử, văn hóa thành cụm di tích quốc gia đặc biệt.

Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương thuộc thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là nơi thờ phụng Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, những bậc Thủy tổ của dân tộc Việt Nam.  

Cụm di tích này còn bảo lưu được kho tàng di sản văn hóa vật thể như tài liệu cổ vật quý giá là thần phả, sắc phong, bia đá, đồ thờ tự và di sản phi vật thể như truyền thuyết, thơ, ca tín ngưỡng, lễ hội... Đây chính là minh chứng cho dấu ấn các Thủy tổ dân tộc có công khai sơn sáng thủy thuở bình minh lịch sử của dân tộc ta.  

Hiện nay, lăng và đền thờ Kinh Dương Vương là một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu; hàng năm thu hút hàng vạn lượt người con đất Việt từ khắp mọi miền hướng về cội nguồn, vun đắp ý thức về truyền thống "con Lạc cháu Hồng," đoàn kết cộng đồng dân tộc, phát huy những thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.  

Với những giá trị và ý nghĩa to lớn trên, lăng và đền thờ Kinh Dương Vương đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích lịch sử-văn hóa tại Quyết định số 74/VH-QĐ ngày 2/2/1993. Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích ngày càng tốt hơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét nâng cấp xếp hạng cụm di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương là di tích quốc gia đặc biệt.

Vietnam+