Quảng Nam dành hơn 23,6 tỷ đồng hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản Bài chòi
Cập nhật: 24/01/2024
Tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa X, Đề án quy định mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024 - 2030 được thông qua với tổng kinh phí hơn 23,6 tỷ đồng. 

Diễn xướng bài chòi tại Hội An. Ảnh: L.T.K

Theo đó, mục tiêu của đề án nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của di sản Bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từ nâng cao quy mô, số lượng, chất lượng các CLB/đội Bài chòi; góp phần quảng bá, tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh đến trợ lực cho việc tiếp tục gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho các thế hệ mai sau. Đề án cũng nhằm tạo điều kiện để phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Đề án được triển khai tại 18 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của đề án bao gồm các CLB/ đội/ nhóm Bài chòi được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập, có quy chế, điều lệ, tổ chức các hoạt động và duy trì sinh hoạt thường xuyên; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2030.

Một câu lạc bộ Bài chòi trình diễn tại Hội An. Ảnh: L.Q

Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 23,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 17,8 tỷ đồng, còn lại là ngân sách từ các địa phương. Đề án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 2024 - 2025; giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030 với các nội dung từ hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá phân loại, sưu tầm, số hóa, xuất bản các tác phẩm nghệ thuật Bài chòi, tập huấn bồi dưỡng thực hành về Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi cho đông đảo các tầng lớp; hướng tới mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập ít nhất từ 1 đến 2 CLB Bài chòi...

 X.H

Báo Quảng Nam - baoquangnam.vn - Ngày 24/01/2024