An Giang: Không thu phí khách du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam
Cập nhật: 29/05/2023
Khu Du lịch quốc gia Núi Sam miễn thu phí tham quan của du khách trong dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 từ ngày 8 đến hết ngày 14/6.

Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam không thu phí khách du lịch đến tham quan, trong thời gian diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam thông báo kể từ 00 giờ ngày 8/6 đến 23 giờ 59 ngày 14/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch đến hết ngày 27/04 âm lịch) sẽ không tổ chức thu phí khách du lịch đến tham quan, tham gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay lễ hội đang được đề nghị trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ 22 đến 27 tháng tư âm lịch hằng năm. Lễ hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, gồm: lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ Tắm Bà, lễ Thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và hai vị phu nhân, lễ Túc yết, lễ Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc.

Quốc Bình

Báo Sài Gòn Giải phóng - sggp.org.vn - Đăng ngày 29/05/2023