Tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 1/5/2023
Cập nhật: 10/04/2023
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thứ hai, ngày 1/5/2023.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, thứ Hai, ngày 1/5/2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 1/5/2023

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết.  

Đăng Nguyên

 

Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 08/04/2023