Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch Bắc Giang
Cập nhật: 22/12/2022
Chiều ngày 20/12/2022, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, dưới sự chủ trì của đại diện Lãnh đạo Sở, Công ty Cổ phần khai thác và dịch vụ du lịch SGO (SGO Travel) và Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử đã tiến hành ký kết biên bản Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch Bắc Giang. Tham dự và chứng kiến tại lễ ký kết còn có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch; lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch.

Nội dung hợp tác xây dựng và phát triển tuyến du lịch Hà Nội – Bắc Giang lấy tuyến Hà Nội – Tây Yên Tử làm cốt lõi để xây dựng hệ thống tour du lịch lan tỏa ra toàn tỉnh Bắc Giang. Tour cốt lõi, đặc trưng, khác biệt sẽ được tổ chức với hình thức xe du lịch chạy hàng ngày gồm hai điểm đầu cuối là Trung tâm Hà Nội (Khu Hoàng thành Thăng Long) và  Khu Du lịch Tây Yên Tử và kết nối với các điểm khác của tỉnh Bắc Giang). Phát triển các tour kết nối từ Khu Du lịch Tây Yên Tử tới huyện Lục Ngạn, TP. Bắc Giang, Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương), Hạ Long (Quảng Ninh)… Ứng dụng công nghệ số để bán vé du lịch Tây Yên Tử và các tour, dịch vụ du lịch liên quan khác. Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng các nội dung công việc phát triển tuyến du lịch. Xúc tiến du lịch Tây Yên Tử và du lịch Bắc Giang… Theo đó Công ty SGO Travel chủ động xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nguồn lực hiện có tại Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử và các khu, điểm du lịch khác của tỉnh Bắc Giang, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo sức hấp dẫn thu hút du khách trong tương lai. Phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Tây Yên Tử để xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch, đưa ra các yêu cầu về hạ tầng dịch vụ cần đáp ứng tại khu du lịch theo từng giai đoạn,…Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử phối hợp cùng SGO Travel để xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch tại Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử và các khu, điểm du lịch trong tỉnh Bắc Giang. Xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi riêng cho SGO Travel và khách hàng sử dụng dịch vụ tại Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử thông qua kênh/tuyến của SGO Travel.

Trên quan điểm kết hợp hài hòa việc tuyên truyền, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bắc Giang. Hợp tác xây dựng và phát triển du lịch giữa Công ty Cổ phần khai thác và dịch vụ du lịch SGO (SGO Travel) và Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử  nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch Bắc Giang nói chung và Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử nói riêng. Qua đó thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành Du lịch Bắc Giang./.

Hồng Bưởi

TTTTXTDL Bắc Giang - mybacgiang.vn - Đăng ngày 21/12/2022