Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật: 24/11/2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chương trình “Sắc màu Châu Ro” do Sở VH-TT phối hợp Sở KH-CN tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng (VHTT-HTCĐ) xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) tối 2/11.

UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT là cơ quan chịu trách nhiệm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng tủ sách cộng đồng cho Nhà văn hóa dân tộc Châu Ro.

Tin, ảnh: Hoàng Bách

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu - baobariavungtau.com.vn - Đăng ngày 18/11/2022