Phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động về Quy tắc ứng xử
Cập nhật: 10/08/2022
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2022.

Tranh cổ động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế, nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, tính cổ động cao, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Theo kế hoạch, cuộc thi tiếp nhận tác phẩm tranh vẽ được sáng tác bằng phương pháp truyền thống hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ… Các tác phẩm dự thi phải tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh… liên quan đến những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng; nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, "Thành phố vì hòa bình" và ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Tác phẩm dự thi gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từ ngày 1-9 đến 31-10, căn cứ theo dấu bưu điện. Từ ngày 1-11 đến 15-12, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm, tổng kết, trao giải cuộc thi và tổ chức trưng bày, giới thiệu các tác phẩm đoạt giải.

Nguyễn Thanh

 

Báo Hà Nội mới - hanoimoi.vn - Ngày đăng 10/8/2022