Điện Biên phấn đấu trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn
Cập nhật: 12/07/2022
UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch Điện Biên đến năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu điểm đến an toàn, các sản phẩm du lịch, văn hóa đặc trưng, phấn đấu đưa du lịch Điện Biên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Lễ hội Hoa Ban góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nét đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch Điện Biên

Theo đó, nội dung Kế hoạch phải bám sát các Nghị quyết về phát triển du lịch của Trung ương và tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phải trọng tâm, trọng điểm, gắn quảng bá xúc tiến với thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển du lịch của Điện Biên trong từng giai đoạn, bảo đảm lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển du lịch.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đảm bảo chất lượng, mang tính đột phá, nhất quán về nội dung và hình thức thể hiện phong phú, hiện đại; phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới. Đảm bảo cập nhật các vấn đề phát sinh liên quan. Thu hút khách du lịch tại các thị trường mục tiêu, phù hợp với điều kiện, bối cảnh và đối tượng.

Ưu tiên đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch bằng các sản phẩm du lich đặc trưng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, môi trường du lịch an toàn, thân thiện và mến khách. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tham gia vào quảng bá, xúc tiến du lịch. Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, những vướng mắc trong quá trình triển khai. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ nội dung được giao, hằng năm xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch cụ thể như: tổ chức nghiên cứu, phát triển thị trường; tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp phát triển sản phẩm; thiết kế, sản xuất các ấn phẩm, mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch; chuyển đổi số trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin truyền thông và trực quan tại các khu, điểm du lịch; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Điện Biên, xã hội hóa công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ điểm đến hấp dẫn người dân, du khách tìm hiểu văn hóa, lịch sử

Trước đó, ngày 26/3, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1873/KH-UBND về việc xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên. Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên, bao gồm biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan), dựa trên các trụ cột chính (Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe), góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại, đồng thời thể hiện niềm tự hào của người dân Điện Biên.

Quỳnh Vy; ảnh: M.Trà

Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 11/7/2022